top of page
bara-sibir-29.jpg

Pomáhám lidem
se cítit zase dobře
.

Doma i v práci.

Barbora Riedl Černíková
Psycholožka a psychoterapeutka
V životě každého z nás přicházejí náročné chvíle. S některými se zvládneme vyrovnat sami, s jinými se popereme díky rodině či přátelům.

A na ty ostatní, se kterými si rady nevíme a tíží nás, je tady psychoterapie.


 
Customer
Image by Tim Chow

Nejčastější témata

Nejčastější témata

Nejčastější témata

 • Pociťování nadměrného stresu, únavy, přepracování až vyhoření

Potíže odpočívat spát

Časté výbuchy hněvu, naštvání anebo pocity úzkosti

Pociťování nadměrného stresu, únavy, přepracování vyhoření

Procházení náročnými životními změnami

Hledání nového životního směru a změna kariéry

Pociťování smutku a nemožnosti se radovat

Potřeba udělat si ve svém životě jasněji

Obnovení kontaktu sám se sebou

Pomáhám se lidem cítit lépe nejen doma, ale i v práci.

O mně

Dlouhodobě se věnuji zejména práci se stresem a syndromem vyhoření, a to jak teoreticky ve své dizertační práci, tak i prakticky ve své psychoterapeutické praxi.

 

Své klienty doprovázím na jejich cestě v hledání (a nacházení) osobní pohody: v práci, osobním životě i vztazích.

Ve své praxi čerpám znalosti a dovednosti z jednooborového studia psychologie, psychoterapeutického výcviku a mnohých dalších návazných kurzů a supervize.

portrety shl-34.jpg
Services
Praxe, zkušenosti
 • Od února 2019 soukromý psycholog, terapeut a lektor

 • Od prosince 2018 ředitelka společnosti SHL Talent Assessment

 • Výuka na katedře andragogiky a personálního řízení a na katedře psychologie (FF UK v Praze)

 • Manažerská a konzultační praxe v oblasti psychologie práce a organizace v různých mezinárodních společnostech (Deloitte, Assessment Systems)

Vzdělání
 • Doktorské studium psychologie na FF UK, dizertační práce zaměřená na osobní pohodu, vyhoření a stres

 • Studium v Hamburku a Řezně

 • Magisterské studium jednooborové psychologie na FF UK

 • Výcvik v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo (Česká asociace psychoterapie zaměřené na tělo)

 • Výcvik v EmotionAid (Cathy Lewi)

 • Kurz základní a pokročilé krizové intervence (Remedium)

 • Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí (PrevCentrum)

 • Kurz Důvěra ve změnu – Trauma v kontextu biosyntézy (Český institut biosyntézy)

 • Výcvik somatického koučování (Somatické koučování)

Průběh psychoterapie

01

Termín si lze domluvit SMS, e-mailem nebo formulářem

02

Forma setkání může být jak osobní tak online

03

Zrušení termínu do 24h před konáním termínu je bezplatné

04

 

Společné sezení vyjde na

1500 Kč/h

05

Po společném sezení vystavuji fakturu na danou čásku

06

Setkání trvá  

50 minut

Psychoterapie
Dobré vědět
bara-sibir-27xx.jpg

Dobré vědět

Řídím se etickým kodexem a dodržuji diskrétnost. Jsem členem odborné komunity ČAPZT.

Zahájením spolupráce dáváte souhlas se sdílením anonymizovaného obsahu sezení za supervizním účelem.

Nejsem zdravotníkem. Nemám smlouvu s pojišťovnou. Mé služby nenahrazují zdravotní péči.

Pracuji pod supervizí a v souladu s GDPR.

Reference

Eva

Posledních pár let jsme se s manželem odcizili a já to neuměla řešit jinak než antidepresivy. Brala jsem je cca dva roky a pak jsem se rozhodla nefunkční vztah opustit. Cítila jsem se v té době na dně.

 

V tu chvíli mi do cesty přišla Bára se svým laskavým porozuměním, uměním naslouchat a v pravou chvíli poradit tu správnou věc. Dala mi naději, že ještě není všem krásným dnům konec, že člověk dokáže žít bez antidepresiv, dokáže se radovat a prožívat lásku a štěstí. Terapie probíhaly v důstojném prostředí a já se vždy celou dobu cítila středobodem Bářina myšlení, vnímala její zájem a vždy se celý týden těšila na naše další nové setkání.

Nikam mě netlačila, dala prostor k přemýšlení a zpracování dlouhodobě neudržitelného stavu. Pomalu jsem přicházela na to, že život se má žít a ne přežívat. I díky Báře jsem pomalu přestala brát antidepresiva.

 

Petr

Práce s Bárou byla od začátku ohromující. Po úvodním setkání jsem si rychle uvědomil, že se v mém životě mohou dít velké věci. A skutečně se tak stalo, protože jsem byl schopen dosáhnout velkého pokroku nejen v mém osobním prostoru, ale také to raketově posunulo moji kariéru.

Naše spolupráce šla od osobních témat k pracovním. Bára je skvělá posluchačka a téměř nikdy vám neřekne, co přesně máte dělat. Je to proto, že je vaší odpovědností jednat nebo nakonec jen počkat na správný čas. Ale během našich sezení jsem vždy dostal skvělé otázky, které mě vždy vedly k řešení.

 

Navíc, když jsem se cítil opravdu ztracený a požádal o radu, vždycky jsem ji dostal a byla dobrá. Celá naše spolupráce pro mě byla o hledání řešení různých životních situací, při čemž jsem se ale i skvěle bavili.

Iva

K Báře jsem chodila cca tři čtvrtě roku, velmi mi vyhovoval její styl vedení terapií. Bára hodně pracuje s tělem, imaginací a dalšími metodami (pomůckami), což mi v rámci terapie velmi pomáhalo.

 

Zpětně se k imaginacím vracím anebo se snažím sledovat, co mi mé tělo říká. Během sezení jsme dokázaly probrat, jak menší trable aktuálního dne, tak i kontinuálně pracovat na dlouhodobých vzorcích, které jsem chtěla změnit anebo jsme i nalezly nové, u kterých jsem si nebyla vědoma, jak silný vliv na mě mají.

 

Báře se vždy povedlo navodit příjemné a bezpečné prostředí, kde jsem mohla dát průchod všem emocím. Za mne mohu jen doporučit.

Contact
bara-sibir-25.jpg

Kontaktujte mě

Napište mi SMS, zprávu přes Whatsapp či přímo zavolejte a domluvíme se, s čím Vám můžu pomoci.

 

V případě, že chcete nejdříve popsat svůj příběh, napište na cernik.barbora@gmail.com nebo použijte formulář níže.

 

Blanická 25,

Praha-Vinohrady

Tel: +420 721 330 544

Děkuji za zprávu! Ozvu se hned co budu moci.

Blanicka 27 - vchod.JPG
Map
bottom of page